De tarieven voor coaching zijn;

Oriënterend gesprek (telefonische)                kosteloos

Kennismakingsgesprek (30 minuten)             kosteloos

Coaching sessies (per half uur)                       € 25,00

Tussenevaluatie (30 minuten)                         € 30,00

Eindevaluatie (1 uur)                                        € 50,00

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW en het gebruik van materialen. U ontvangt na elke sessie een factuur, tenzij anders overeengekomen.

Indien een afspraak niet door kan gaan, dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen in verband met de gereserveerde tijd. Afspraken die niet tijdig worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht.