Kindercoaching wat houd het in?

Kindercoaching is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen tussen de 5 en 14 jaar. Tijdens de ontwikkeling kunnen kinderen tegen moeilijkheden aanlopen waarbij ze hulp nodig hebben. Kinderen kunnen moeite hebben met het omgaan van emoties, moeilijkheden die zich thuis of op school voordoen of andere moeilijkheden. Een kindercoach kan hierbij helpen.

Samen met het kind werken we aan de ‘ hulpvraag’ waarin veiligheid, vertrouwen en respect voorop staat.

Jikke at Home legt de focus op Acceptatie, Bewustwording en Creativiteit. Het zogeheten ABC-model dat tijdens de sessies onze leidraad is. Belangrijk is dat het kind zichzelf Accepteert, waarna we op zoek gaan naar de talenten en kwaliteiten die een kind al bezit en maken hem/ haar daar Bewust van. Daarnaast leert het kind door middel van Creativiteit beeld te geven aan zijn binnenwereld. Kinderen communiceren op een andere manier dan volwassenen. Door middel van creativiteit komt een kind bij zijn gevoel en wordt de eigen kracht gebruikt om oplossingen te vinden voor de problemen waar het kind tegenaan loopt. Kinderen kunnen beter met de buitenwereld omgaan wanneer ze zichzelf beter kennen. 

‘Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up’
(Pablo Picasso)

Werkwijze

Aanmelding

In de meeste gevallen neemt u contact op, telefonisch of via de mail, waarin we kort de hulpvraag bespreken. Vervolgens word er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek duurt 30 minuten en is puur om kennis te maken, elkaar persoonlijk te ontmoeten om te ervaren of er “een klik” is voor verdere begeleiding. Uw kind is ook van harte welkom om kennis te maken. 

Het coachingstraject

Het traject bestaat uit een aantal sessies, die vooraf moeilijk te bepalen zijn. Ieder kind is uniek en daar wordt op deze manier rekening mee gehouden. Gemiddeld liggen het aantal sessies tussen de 3 en 6 sessies die naar aanleiding van de hulpvraag worden besprokenen bepaald. In de eerste sessie zal er veel aandacht worden besteed aan de vertrouwensband tussen de kindercoach en het kind. Vanuit veiligheid, vertrouwen en respect kunnen we verder. Tijdens de sessies zal gewerkt worden met verschillende coaching technieken zoals bijvoorbeeld creatieve werkvormen, werkboekjes, spelletjes en visualisaties.

De evaluatie

Aan het eind van het traject volgt er een evaluatie. Hierin word besproken hoe het nu gaat. Er word teruggekeken op het hele proces, wat hebben we gedaan en hoe voelt het kind zich erbij? Er zijn ouders die het prettig vinden om een afspraak te maken om over een paar maanden een extra evaluatie te plannen. Dit behoord ook zeker tot de mogelijkheden.

Methodes en technieken

Als Kindercoach maak ik gebruik van verschillende technieken en methodes.

Gedrag = een reactie op een (eerdere) gebeurtenis

Ik werk veel met:

  • Verschillende spelvormen
  • Creatieve werkvormen zoals tekenen, schilderen en boetseren
  • ‘Lezen’ van kindertekeningen. Ieder kind is uniek en elke tekening is uniek. Het lezen van kindertekeningen is puur, eerlijk en betrouwbaar want het komt van binnen uit het kind.

Tarief

Coaching sessie                    € 25,00 euro         (per 30 min)

De prijzen zijn inclusief reiskosten (maximaal 10 km vanaf Venhuizen), 21% BTW, spel en speelmateriaal, werkboeken en alle andere benodigdheden. Na iedere sessie ontvangt u een factuur die binnen 14 dagen voldaan dient te worden.