Artikel 1 Algemeen
 • Jikke at Home is opgericht door Anne Jitske van Vliet – de Geus. Hierna te noemen als coach. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68311516
 • Jikke at Home bied Kindercoaching, creatief coachen en workshops aan voor volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar.
 • De locatie, de plaats waar de begeleiding plaatsvindt.
 • Overeenkomst, de schriftelijke overeenkomst tussen de cliënt en de coach dient door beide partijen ondertekend te zijn.
Artikel 2 Aanvang en duur van de overeenkomst
 • De overeenkomst begint op het moment dat de coach een ondertekend exemplaar van de overeenkomst en de algemene voorwaarden van de cliënt heeft ontvangen.
 • Een traject start met een kennismakingsgesprek en de duur zal worden vastgesteld naar aanmelding van de hulpvraag en zo nodig bijgesteld (kan) worden. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.
 • De overeenkomst beëindigt automatisch op het moment van overlijden van een van de partijen
 • Het traject wordt in overleg beïndigd.
Artikel 3 Vertrouwelijkheid en Privacy
 • De coach is verplicht zich te houden aan haar beroepsgeheim. Alles wat u bespreekt is vertrouwelijk en zal niet worden besproken met derden.
 • De coach heeft ten aanzien van u een inspanningsverplichting. Dit betekent dat zij alle kennis, ervaring en professionaliteit zal inzetten die in haar vermogen ligt. Daarnaast vraagt zij ook inzet van u en uw gezin/omgeving om zo, samen te werken aan het behalen van het beoogde doel.
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van informatie die de zorgverlener nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht.
Artikel 5 Veilige werkomgeving
 • De cliënt en de coach zorgen voor een goede en veilige werkomgeving. De werkplek moet geschikt zijn om de opdracht uit te voeren.
 • De coach maakt gebruik van de geboden werkomgeving door de locatie. De locatie draagt zorg voor de veiligheid.
Artikel 6 Investering en betalingsvoorwaarden
 • De actuele tarieven voor staan vermeld op de website www.jikkeathome.nl en zijn opgenomen in de overeenkomst. Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW en materiaal.
 • Reiskosten binnen een straal van 10 kilometer vanaf de thuislocatie van Jikke at Home (Venhuizen) zijn inbegrepen.
 • Telefonisch overleg (circa 20 minuten per contact) en e-mailcontact zijn inbegrepen. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt.
 • Na afloop van de sessie ontvangt u een factuur die binnen 14 dagen dient te worden voldaan per overboeking.
 • De betaling dient gestort te worden op het rekeningnummer NL50RABO0156672391 t.n.v. AJ de Geus, te Venhuizen.
 • Bij het niet voldoen van de betalingsverplichting door de cliënt wordt er een betalingsherinnering verstuurd en behoudt Jikke at Home zich het recht de werkzaamheden op te schorten, dit tot op het moment dat de openstaande factuurbedragen door de cliënt zijn voldaan.
Artikel 7 Locatie
 • De coach werkt ambulant, wat in houdt dat de locatie variabel is.
 • Bij afspraken op een andere locatie buiten een straal van 10 kilometer dan Wethouthouder Grootstraat 11, Venhuizen worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,19 per kilometer vanaf Wethouder Groostraat 11, Venhuizen tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt. Hier wordt routeplanner voor geraadplaagd.
Artikel 8 Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
 • Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief sessie) in rekening gebracht.
 • Wanneer de coach verhinderd is om te komen, zal zij dit voor 9.00 uur dezelfde dag aan de cliënt en/of de locatie melden, indien mogelijk eerder dan de geplande dag.
 • In geval van verhindering door Jikke at Home zullen de afgesproken uren niet doorberekend worden.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 • De coach geeft advies, het opvolgen daarvan is de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • Jikke at Home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken, tenzij anders overeengekomen. Jikke at Home is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan personen of zaken door derden veroorzaakt.